AXONOMETRIA 
GEOMETRICKÉ KONŠTRUKCIE ] SIETE TELIES ] PRAVOUHLÉ PREMIETANIE ] [ AXONOMETRIA ] PERSPEKTÍVA ]

 

Home
Osvetlenie
Zrkadlenie v axonometrii  

 

 

  


Axonometria je rovnobežné premietanie do jednej axonometrickej priemetne r, do ktorej spolu s objektom premietame aj pravouhlý súradnicový trojhran. Smer premietania nie je rovnobežný ani s jednou zo súradnicových rovín a osi trojhranu sa premietajú do troch rôznych priamok x0, y0, z0

Axonometriu možno určiť

  •  axonometrickým osovým krížom

  •  axonometrickým trojuholníkom

  Pretože osi x, y, z súradnicového trojhranu 0XYZ nie sú v priečelnej polohe, úsečky 0X, 0Y, 0Z sa pretínajú na týchto osiach skreslene (skrátene) v určitom pomere.

 

 trimetria

 3 rozličné mierky

 pomer skrátenia pre každú os je rozličný

 dimetria

 2 rovnaké mierky 

 pomer krátenia je pre 2 osi rovnaký

 izometria

 1 mierka

 pomer krátenia je na všetkých osiach rovnaký

 

Na technických výkresoch používame technickú izometriu, pri ktorej osi zvierajú uhly 120 stupňov. Rozmery v smere troch hlavných osí sa zobrazujú neskreslene v mierke 1:1.

Pri dimetrii osi x a z zvierajú pravý uhol a rozmery sa zobrazujú neskreslene. Os y prebieha v smere hĺbky a rozmery sa v jej smere skracujú na polovicu.
Vojenská axonometria je šikmé axonometrické premietanie, pri ktorom osi xy sú na seba kolmé a rozmery v smere troch hlavných osí sa zobrazujú neskreslene v mierke 1:1.

TEKhascak.jpg (74353 bytes) kuchyne.jpg (111001 bytes) kuchyna.jpg (97071 bytes) TEK_kurek5.jpg (87248 bytes) kupulne.jpg (103341 bytes)

TEKkurek10.jpg (71746 bytes) TEKmiro_axo.jpg (117665 bytes) skrinka_axo.jpg (94252 bytes)